Co pro vás znamená luxus

Luxus znamená pro každého něco jiného. Závisí to od více faktorů. Chudí lidé považují za luxus třeba pravidelný příjem, jistotu zaměstnání nebo to, že můžou své děti poslat na školní výlet. Ti, kteří nepociťují nedostatek v oblasti základních potřeb, svou představu luxusu posouvají výše a pod tímto pojmem si představují třeba dovolenou v pětihvězdičkovém hotelu někde na Maledivách. U těch nejbohatších se pak představa luxusu spojuje například s vlastněním soukromého tryskáče nebo ostrova někde v Karibiku. Tento pojem je rozdílně vnímán třeba i různými generacemi. Jinak vidí luxus naši staří rodiče a jinak zase my.

Vyložení tohoto pojmu závisí také na úhlu pohledu. Luxus totiž nemusí znamenat jen něco materiálního, hodně lidí si pod tímto pojmem představí úplně jiné věci. Závisí to zejména od životní situace daného člověka. Třeba zaneprázdněný manažer velké společnosti, který si může dovolit koupit snad všechno, o co má zájem, může po čase považovat za největší luxus trávení více času se svou rodinou. Nezaměstnaný člověk, který tráví celé dny doma, pak může jako po té nejluxusnější věci na světě toužit po práci, která mu zajistí stálý příjem, finanční jistotu, společenské uznání a pravidelnou sociální interakci se svými spolupracovníky.

Třeba pro vášnivé cestovatele může být největším luxusem možnost ze dne na den si sbalit věci a odcestovat tam, kam se mu právě zamane. Možnost navštívit všechny země, které touží vidět, má pro něj nevyčíslitelnou hodnotu a nevyměnil by ji ani za miliony korun.

Můžeme tedy říct, že pojem luxus se dá jenom těžko přesně zadefinovat. Při vyslovení tohoto slova se sice většině lidí vybaví luxus v materiálním smyslu slova, ale snad nejblíže pravdě je tvrzení, že luxus je to, čeho si každý z nás nejvíce váží, po čem nejvíce touží a co jej dělá opravdu šťastným. Pro někoho jsou to materiální záležitosti, však pro většinu lidí je to podle mého názoru spíše svoboda, rodinné štěstí a možnost seberealizace.